Stručné shrnutí metod vibroflotace s ohledem na očekávané zlepšení mechanických vlastností půdy: 

Jedná se o 2 základní procesy:

1.) VIBROCOMPACTION - Vibrační zhutnění půdy, spočívá v hloubkovém zhutnění s přídavkem kameniva

2.) VIBROREPLACEMENT - Tvorba vibrovaných sloupů z kameniva s cílem vytvoření nosných prvků v neúnosných půdách

HISTORIE - Obě tyto metody se původně prováděly s klasickými vibroberanidly při použití vhodných nástrojů (H profil, pažnice), ale pro dosažení lepších výsledků vyvinula firma PTC již v roce 1982, Vibroflot 3 L1 s horizontálními vibracemi s agregátem 215 kW. Dalšímývojem se dospělo k dnešním modelům označovaným Vibrolance.

POUŽITELNOST METOD - následující diagram znázorňuje zóny dle zeminy

A) zemina se velmi snadno zhutňuje tak, že může být opětné proniknutí vibrátoru nemožné

B) zemina ideální pro vibrační zhutnění - obsah jemné složky do 10%

C) lze ještě vibračně zhutňovat, ale doba je podstatně delší - jemné složky do 15%

D) v této oblasti není vibrační zhutňování vhodné, provádí se "vibro-náhrada", tj. tvorba sloupů z kameniva jak je popsáno dále.

 

1) VIBRAČNÍ ZHUTŇOVÁNÍ - TECHNIKA

Vibrolance je zavibrován vlastní vahou do požadované hloubky za asistence tryskání vody nebo vzduchu (mokrý proces je náročnější na zkušenosti než suchý). Po dosažení se vypne tryskání směrem dolů a Vibrolance se postupně vytahuje za současného přisypávání kameniva mezikružím udržovaným tryskáním směrem vzhůru.

 

2) VIBRAČNÍ NÁHRADA - SLOUPY Z KAMENIVA

Hlavní fáze tvorby sloupu z kameniva:

a) Vibrolance proniká do požadované hloubky, jako výsledek vibrací spolu s tryskáním vody nebo vzduchu, podle charakteru zeminy.

b) Vibrolance se povytáhne za současného dosypávání kameniva. Dosypávání se provádí vrchem nebo násypným zařízením ke špici.

c) Vibrolance se opět spouští do kameniva, které roztlačuje do okolní zeminy a zhutňuje.

Tento postup se opakuje po předem stanovených úsecích, cca. 0,5 m.

 

TŘI ZÁKLADNÍ METODY TVORBY SLOUPU Z KAMENIVA:

- výběr se provádí dle charakteru zeminy

- únosnost sloupů se určuje experimentálně měřením zkušebního vzorku

 

A) Suchá, s vrchním sypáním

Je nejjednodušší metoda vyžadující pouze základní sadu vybavení, tj. Vibrolance s centrálou a kompresor, dodávající vzduch do vibrolance.

 

B) Mokrá, s vrchním sypáním

Liší se předešlé pouze čerpadlem na vodu místo kompresoru. Voda vyplachuje částice zeminy během penetrace.

POZNÁMKA: Stavební firmy začínající s vibroflotací většinou preferují vstoupit na trh z počátku se suchým procesem a vrchním sypáním a až po získání zkušeností se věnují mokrému procesu a spodnímu sypání s násypnou rourou.

 

C) Suchá, spodní sypání s násypnou rourou

Tato metoda vyžaduje komplikovanější zařízení s násypkou, skipem a rourou vedoucí ke špici Vibrolance. Kompresor je potřeba i v tomto případě.

 

PRACOVNÍ FÁZE - varianta (zavěšená na jeřábu)

1.) Vibrátor opřen o zem, násypka i s rourou se naplní kamenivem pomocí výtažného skipu obsluhovaného pomocným zdvihem jeřábu.

2.) Vibrátor zavibruje do požadované hloubky, povytáhne se o cca. 50 cm a vypustí kamenivo do vzniklého prostoru.

3.) Vibrátor se spustí opět, aby zhutnil přidaný materiál na požadovanou hodnotu.

Kroky se opakují až do dosažení požadované výšky sloupu. 

Nahoru