Monitorovací systém VIBMASTER:

 

Monitorovací systém soil velocity VibmasterTM je patentované zařízení pro řízení a měření rychlosti částic podloží, užívaný pro řadu PTC HFVTM (Vysokofrekvenční Vibroberanidla s proměnnou amplitudou) nebo HVTM (Vibroberanidla se standardní frekvencí a proměnnou amplitudou). Maximální, či požadovaná velikost amplitudy je nastavena operátorem.

 

 Meřené parametry:

- Rychlost elementární částice zeminy mm za vteřinu

- Frekvence Vibračního beranidla Hz

- Aplituda Vibračního beranidla v mm

- Vysoký tlak v diesel agregátu v barech

- Hloubku v metrech

- Náklon

- Průtok injektážní kapaliny  L/min

- Tlak injektážní kapaliny v barech

- Další parametry 

Nahoru